Openstelling fietspad Skimerwei

Vanaf vrijdag 22 april kan gebruik gemaakt van het fietspad langs de Skimerwei.
Deze parallelweg langs de nieuwe Westelijke invalsweg tussen Leeuwarden en Deinum heeft nu een separaat fietspad.

Wandelfietspad over oude spoorlijn bij Stiens gaat door

Tussen Stiens en Jelsum wordt definitief een wandel- en fietspad aangelegd. Het kost zo'n 5 ton om het pad aan te leggen. De provincie betaald daar de helft van, de gemeente Leeuwarderadeel de rest. Eerder waren er ook plannen om op het spoortracé spoorfietsen of het Dokkumer Lokaaltje terug te brengen. Dat is nu van de baan. Het pad verbindt de dorpen Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum met elkaar. De gemeente verwacht dat het nieuwe wandel- en fietspad extra recreanten aantrekt.

Swalkrûtes

 Naar swalkrutes Fiets- en wandelroutesSinds eind jaren ’80 bestaan de wandel- en fietsroutes met de naam Swalkrûtes (‘swalkje’ is Fries voor rondzwerven). Het doel van deze routes is om de kleine dorpen onder de aandacht te brengen bij fietsers en wandelaars. Zij stimuleren de kleinschalige recreatie en daarmee de levendigheid in de dorpen.
De omschrijvingen van de dorpen en de routebeschrijvingen zijn aangeleverd door vrijwilligers van dorpsbelangen. Door de betrokkenheid van de lokale deskundigen ontdekt u plekken die normaal voor een buitenstaander geheim zouden blijven. Als voorbeeld Jelsum: