Hoe maak je een fietspad veiliger?Een vergevingsgezind fietspad houdt fietsers op het rechte pad. Minder eenzijdige fietsongevallen door simpele aanpassingen van de berm. Jaarlijks zijn liefst 45.000 fietsers slachtoffer van eenzijdige ongevallen. Hoogleraar Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de Fietsersbond, Royal Haskoning DHV en lokale wegbeheerders aan de ontwikkeling van het ‘vergevingsgezinde fietspad’. Op zo’n fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog gebeuren hebben een minder ernstige afloop. Een vergevingsgezind fietspad nodigt daarbij van nature uit tot veilig fietsgedrag. Een van de onderzoeklocaties was het fietspad van Sneek naar Jutryp.