De Winterfiets Elfstedentocht komt er weer aan!


 WinterFiets elfstedentochtOp zondag 5 februari 2017 wordt voor de derde maal de tocht der fietstochten weer gehouden, de: Decathlon Winterfiets Elfstedentocht!
Deze Winterfiets Elfstedentocht wordt georganiseerd door Fietsersbond afdeling Fryslân en Friesland Beweegt.

Met de 200 kilometer lange route wordt het traditionele schaatsparcours zo veel mogelijk gevolgd.
Deelnemers starten vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden en krijgen een heuse stempelkaart en op enkele plaatsen ‘Koek en Zopie’. Na afloop en als kroon op het harde werken ontvangen de deelnemers een elfstedenkruisje.

Zijn elf steden iets teveel van het goede? Dan is er ook nog de

Doe mee(r) met de Fietsersbond!

De komende maanden gaat de Fietsersbond afdeling Fryslân op zoek naar vrijwilligers.
Voor het werk van de Fietsersbond zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Met hun inzet wint de Fietsersbond aan mogelijkheden, kracht en invloed en dat is nodig als we gezond, met plezier en veilig willen blijven fietsen.

De Fietsersbond heeft vrijwilligers nodig die kundig zijn in allerlei vakgebieden.

Bezwaar tegen sluiting Schreiersbrug Dokkum voor fietsers en voetgangers

Vrijwilligers van de Fietsersbond afdeling Fryslân, hebben mede namens de Fietsersbond, bezwaar aangetekend bij Gemeente Dongeradeel tegen de sluiting van de Schreiersbrug voor voetgangers en fietsers.

De gemeente heeft op 4 oktober jl. besloten om de Schreiersbrug af te sluiten voor wandelaars en fietsers. Als argument noemt de gemeente de verkeersveiligheid. Om nu over het Dokkumer Grootdiep te komen, moeten fietsers en wandelaars gebruik maken van de omleidingsroute over de Woudpoortbrug.
 Omrijden door afsluiting SchreiersbrugDit is een omleiding van meer dan 3,3 kilometer.
Gemeente Dongeradeel heeft toegezegd dat er over een aantal maanden een fietsbrug komt over Het Grootdiep.


Meer dan veertig Friese fietsdoden in bijna vijf jaar

Het aantal doden in het auto- en voetgangersverkeer daalt snel, maar bij fietsers blijft het al jaren schommelen rond hetzelfde niveau. Jaarlijks komen er ongeveer 200 fietsers in het verkeer om het leven. Meestal door een botsing met een ander voertuig.

In Friesland kwamen er in de afgelopen vijf jaar maar liefst 46 fietsers om. Afgezet tegen het aantal fietskilometers, zit Friesland met het aantal fietsdoden in de landelijke middenmoot.

Bewoners Abbinagahiem enthousiast na eerste fietsritjes in de Riskja

Bij woon-zorgcentrum Abbingahiem is afgelopen vrijdag het project fietsen alle Jaren van start gegaan. Noorderbreedte heeft voor haar instellingen Abbingahiem, Erasmus, Nieuw Mellens en Ymedam een Riksja aangeschaft.

Bewoners van deze instellingen kunnen bij hun begeleiding of receptie fietsritjes aanvragen. Door de Fietsersbond geïnstrueerde en gekwalificeerde vrijwilligers zijn als bestuurder van de Riksja beschikbaar.

Gezocht bestuurders voor fietsen alle jaren in Leeuwarden

Fietsen alle jaren gaat 19 augustus van start in Leeuwarden. Zorginstelling Abbingahiem is de eerste instelling die samen met de Fietsersbond ervoor gaat zorgen dat hun bewoners weer het gevoel van wind door het haar gaat geven.

Meld je ook aan als bestuurder!
De bestuurder is een vrijwilliger die minimaal één dagdeel in de week beschikbaar is om er met de riksja en twee passagiers op uit te gaan. Ter geruststelling: de riksja is uitgerust met elektrische trapondersteuning! Voordat je begint, krijg je een training in het gebruik van de fiets en ook in het omgaan met de doelgroep van ‘Fietsen Alle Jaren’.

De mooiste elfstedentocht

Van maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli wordt de elfstedenfiets5daagse gehouden. De route loopt langs het mooiste wat Fryslan te bieden heeft op de fiets. Hieronder de interactieve kaart, waarop de route is ingetekend, met daarbij een aantal speciale bezienswaardigheiden gemarkeerd.Leeuwarden fietst voor het eerst een week lang

Onder de vlag Leeuwarden fietst wil de gemeente Leeuwarden de komende jaren een week lang het fietsen promoten. Jaarlijks wordt daar een slogan aan gekoppeld en gekozen voor speciale doelgroepen. Dit jaar waren dit basisschoolkinderen en de betrokkenheid van de ouders, alsmede de oudere fietser. De slogan dit jaar is "Lekker veilig op de fiets". 

Naast de Fietsavond4daagse is er een ook een fietsfair georganiseerd bij zorgcentrum de Hofwijck. Onderdeel hiervan was een tocht door het centrum op met de vereniging de oude fiets, voorafgegaan door Marijke Meu en

Fietsavond4daagse onderdeel Leeuwarden fietst


Voor het tweede jaar is de Fietsavond4daagse georganiseerd door de Fietsersbond Fryslan. Een belangrijk onderdeel van het schoolfietsplan Leeuwarden. Dit jaar onder de vlag van Leeuwarden fietst. Een initiatief van de gemeente om het veilig fietsen te stimuleren.

De routes
De routes verliepen langs fietsknooppunten. Deelnemers kregen een stuurlabel mee met een overzichtkaart van de knooppunten. Vanuit de start- en finishlocatie het clubhuis van LWV de Friesche Leeuw bij het Kalverdijkje Zuid werd er elke dag een andere route gereden. Alle windrichtingen kwamen hierbij aan bod.

Langste olifantenpad ligt in Heerenveen

Langs de EuropawegOp weg naar het Schoterveld in Heerenveen vanaf het station kom je al snel op het langste olifantenpad van Fryslan terecht. Uiteraard zijn er ook andere oplossingen mogelijk, maar dan moet je wel veel kennis hebben van het lokale fietsnetwerk. Het lijkt in ieder geval te duiden op een stuk ontbrekende infrastructuur. Eigenlijk loopt het fietsnetwerk dood vanaf de Poststraat richting de A7. Links kan je nog net met de fiets de Mc Donalds bereiken, maar het Oostelijk van de A7 gelegen bedrijventerrein is met de fiets onbereikbaar.

Top 20 met gevaarlijke fietsoversteken in Fryslan

De Fietsersbond heeft een top20 opgesteld met gevaarlijke fietsoversteken over provinciale wegen in de provincie. Het rapport naar 0 fietsverkeersdoden op de provinciale wegen in Fryslan is ook beschikbaar gesteld aan de betrokken verkeersambtenaren, Gedeputeerde en Statenleden.

N355 Wyldpaed West in T'diel de gevaarlijkste
Ruim 100 gevaarlijke kruispunten zijn beoordeeld op de criteria: historische ongevallen, gemid. autosnelheid, fiets- en autointensiteit en of het een onderdeel is van een hoofdfietsroute. De ongevallen telde voor 40% mee in de uiteindelijke score. Op basis van deze multi criteria analyse bleek dat de kruising op de N355 met Wyldpaed West in T'diel als gevaarlijkste uit de bus kwam. De totale top 100 is in de bijlage van het rapport opgenomen.

Oplossingen
De Fietsersbond Fryslan vindt vooral dat op de kruispunten de snelheid moet worden verlaagd door infrastructurele maatregelen.

Openstelling fietspad Skimerwei

Vanaf vrijdag 22 april kan gebruik gemaakt van het fietspad langs de Skimerwei.
Deze parallelweg langs de nieuwe Westelijke invalsweg tussen Leeuwarden en Deinum heeft nu een separaat fietspad.

Wandelfietspad over oude spoorlijn bij Stiens gaat door

Tussen Stiens en Jelsum wordt definitief een wandel- en fietspad aangelegd. Het kost zo'n 5 ton om het pad aan te leggen. De provincie betaald daar de helft van, de gemeente Leeuwarderadeel de rest. Eerder waren er ook plannen om op het spoortracé spoorfietsen of het Dokkumer Lokaaltje terug te brengen. Dat is nu van de baan. Het pad verbindt de dorpen Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum met elkaar. De gemeente verwacht dat het nieuwe wandel- en fietspad extra recreanten aantrekt.

Swalkrûtes

 Naar swalkrutes Fiets- en wandelroutesSinds eind jaren ’80 bestaan de wandel- en fietsroutes met de naam Swalkrûtes (‘swalkje’ is Fries voor rondzwerven). Het doel van deze routes is om de kleine dorpen onder de aandacht te brengen bij fietsers en wandelaars. Zij stimuleren de kleinschalige recreatie en daarmee de levendigheid in de dorpen.
De omschrijvingen van de dorpen en de routebeschrijvingen zijn aangeleverd door vrijwilligers van dorpsbelangen. Door de betrokkenheid van de lokale deskundigen ontdekt u plekken die normaal voor een buitenstaander geheim zouden blijven. Als voorbeeld Jelsum:

Hoe maak je een fietspad veiliger?Een vergevingsgezind fietspad houdt fietsers op het rechte pad. Minder eenzijdige fietsongevallen door simpele aanpassingen van de berm. Jaarlijks zijn liefst 45.000 fietsers slachtoffer van eenzijdige ongevallen. Hoogleraar Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de Fietsersbond, Royal Haskoning DHV en lokale wegbeheerders aan de ontwikkeling van het ‘vergevingsgezinde fietspad’. Op zo’n fietspad gebeuren minder enkelvoudige ongevallen en de ongevallen die toch nog gebeuren hebben een minder ernstige afloop. Een vergevingsgezind fietspad nodigt daarbij van nature uit tot veilig fietsgedrag. Een van de onderzoeklocaties was het fietspad van Sneek naar Jutryp.