Historische fietstocht op een Hoge Bi finisht in Leeuwarden


Pim Kiderlen Memorial Ride
Rotterdam-Utrecht-Amersfoort-Apeldoorn-Zwolle-Leeuwarden (2-5 juli 2015)
Op 21 november 1885 fietste een van de legendes van het Nederlandse wielrennen, Pim Kiderlen een tocht op zijn Hoge Bi van zijn geboorteplaats Rotterdam naar Leeuwarden. Hij deed dat in minder dan één dag en dat is zelfs vandaag de dag een enorme prestatie op een gewone fiets.
Een lid van de vereniging De Oude Fiets, Simon Groen, die ook in Rotterdam is geboren, wil deze rit na 130 jaar op zijn eigen Hoge Bi herhalen.

Aankomst in Leeuwarden
Op zondag 5 juli 2015 komt Simon Groen  rond 18.00 uur aan op het Hofplein in Leeuwarden . Er zullen o.a. van de vereniging De Oude Fiets zo’n 15 fietsers die hem op

Leeuwarden krijgt fietsstraten

Voorbeeld fietsstraat
De gemeenteraad heeft de notitie fietsnetwerk aangenomen. In deze notitie wordt de ambitie vastgelegd om 7 fietsstraten aan te leggen in Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al enkele routes ingericht als fietsstraat. Een aantal routes in het hoofdfietsnetwerk zijn ook geschikt voor een dergelijke inrichting. Het gaat hierbij veelal om wegen die onderdeel uitmaken van het hoofdfietsnetwerk en waar fietsers op de
weg fietsen zonder echte fietsvoorzieningen. De volgende fietsstraten zijn inmiddels gerealiseerd of worden gerealiseerd:

Onderzoek fietsveiligheid langs oostrand binnenstad Leeuwarden

(bron LC) CDA-wethouder Thea Koster begint versneld een onderzoek naar een betere fietsveiligheid langs de oostkant van de Leeuwarder binnenstad.  Pal/GroenLinks-raadslid Evert Stellingwerf diende hiertoe gisteren succesvol een motie in namens zijn eigen partij, de ChristenUnie, PvdA en Verenigd Links. Zij willen aandacht voor de omgeving van de Vlietsterbrug, de Oosterbrug en het Hoeksterend. Ook de hoge snelheid van het autoverkeer op de Oosterkade vraagt aandacht, vinden de partijen.

Ineens met de fiets naar school

Jaarlijks is er een piekje in verkeersongevallen in september en oktober. Dat is te wijten aan brugklassers die voor het eerst naar de middelbare school gaan.

(bron LC)
Kees Mourits van de Fietsersbond, regio Friesland, noemt het ,,cold turkey”. Een derde van de basisschoolkinderen wordt met de auto naar school gebracht, terwijl dat op de middelbare school ineens niet meer gebeurt.

Afstand kan de reden niet zijn om kinderen met de auto naar school te brengen. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer berekende dat negen van de tien leerlingen op loopafstand van de basisschool wonen (1 kilometer) en bijna iedereen op fietsafstand (2 kilometer).

Doe mee aan de Fietsavond4daagse Leeuwarden

Ga jij de uitdaging aan? Kun je 1, 2, 3 of 4 avonden 25 - 30 kilometer fietsen? Doe dan mee met de Fietsavond4daagse van Leeuwarden, van 15 tot en met 18 juni. 

Iedereen mag mee doen. Vooral ook leerlingen van de basisschool en middelbare scholieren zijn van harte welkom. Het is een uitgelezen kans om je conditie te verbeteren, gezellig met vrienden te fietsen en tegelijkertijd de stad Leeuwarden en omgeving goed te leren kennen.

De routes
Maandag 15 juni: in ZuidOostelijke richting richting Suwald.
Dinsdag 16 juni naar NoordWest Britsum Stiens Dokkumer Ee 
Woensdag 17 juni naar ZuidWest via Boksum Ritsumazyl
Donderdag 18 juni naar NoordOost via Trynwalden Wyns

Ook in Sneek de Fietsavond4daagse georganiseerd


Start bij het Schutterveld
De afdeling SWF heeft voor het eerst een fietsavondvierdaagse georganiseerd. De nog niet massale belangstelling zorgde wel voor een gezellige ons kent ons sfeer. De routes waren uitgezet langs de fietsknooppunten vanaf het Schuttersveld en behalve de wind op de eerste dag, was het prima fietsweer.

De jongste deelneemster was 5 jaar en deed anderhalve avond mee. De eerste avond was de tegenwind haar nog iets teveel.

Fiets toch in college-akkoord Fryslân

In het nieuwe college-akkoord wordt toch nog nadrukkelijk over de fiets gesproken. Dit terwijl in de verkiezingsprogramma's van de nieuwe coalitie partijen de fiets nauwelijks aandacht kreeg. En daarnaast is er voor het eerste een portefeuille wandel- en fietspadenbeleid. De nieuwe SP gedeputeerde Michiel Schrier is de portefeuillehouder.

Fiets in het college-akkoord
Fietsen en wandelen zijn de duurzaamste vormen van vervoer. Mede door de elektrische fiets gebruiken mensen de fiets ook op langere afstanden steeds meer. Als provincie willen we dit optimaal faciliteren
door zowel de woonwerk fietspaden als de meer recreatieve fietspaden goed te onderhouden. Ook willen we samen met de Friese gemeenten investeren in nieuwe fietspaden.

Fryslân nu met Drenthe voor het eerst beste recreatieve fietsregio

Fryslân heeft het beste fietsroutenetwerk van Nederland. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform. Er is onder andere gekeken naar de kwaliteit van het netwerk, het beheer en onderhoud, route-informatie en aantrekkelijkheid van de omgeving.

Kersvers gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Wij willen de komende jaren een flinke impuls geven aan het wandelen en fietsen in Fryslân. Zowel recreatief als in het woon-werkverkeer. Dit is alvast een mooie opsteker. Het is een beloning voor de verbeteringen die gedaan zijn aan het fietsroutenetwerk de afgelopen jaren. En een mooi vertrekpunt om verder te werken aan de wandel- en fietsvoorzieningen.” 

Model Aanpak veilig fietsen Leeuwarden voorbeeld voor Fryslân

De gemeente Leeuwarden heeft de model aanpak veilig fietsen vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin een pragmatische aanpak mede gebaseerd op de knelpunt inventarisatie uitgevoerd door de Fietsersbond Fryslân in 2013. Vooral het nieuwe fietspaaltjes beleid valt in goede aarde. Heel veel paaltjes zullen worden verwijderd.

In de aanpak van de gevaarlijke kruispunten met 50 km wegen kiest de gemeente voor prioriteiten. Helaas wordt er te weinig budget vrijgemaakt om alle knelpunten op te lossen.

De knelpunten in Leeuwarden zijn te vinden via onderstaande interactieve google maps kaarten:

Ben je dit jaar van de fiets gevallen in Smallingerland?


Wat zijn uw ervaringen als fietser in Smallingerland? Op www.fietsmeter.nl kunt u een enquête invullen. De enquête is opgesteld door studenten van de opleiding Mobiliteit van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Zij werken in opdracht van de Fietsersbond Fryslân. Door het invullen van de enquête krijgt de gemeente een beter beeld wat fietsers belangrijk vinden en waar in de gemeente verbeteringen nodig zijn.


Fietsnota Smallingerland een mooi begin, maar lat mag hoger

Fietsen is gezond! Gezond voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor jezelf betekent de beweging dat je (langer) fit en vitaal blijft.  Fietsen brengt  geen schade toe aan de omgeving, zoals de uitstoot van schadelijke gassen. Daarnaast is ook de geluidhinder die fietsen oplevert minimaal. Daarom wil de gemeente Smallingerland  fietsen stimuleren. Met dit in het achterhoofd is de Fietsnota 2015 – 2024 opgesteld.

De Fietsersbond Smallingerland wil graag dat de ambitie uit het Energieakkoord wordt overgenomen: Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%).

Fietsers krijgen op alle rotondes voorrang in Drachten
In de reactie van de afdeling op de fietsnota is er lof voor het rotonde beleid in Drachten.

Park&Bike Locaties in Leeuwarden breiden uit

In en rond Leeuwarden zijn vier nieuwe Park & Bike-locaties in gebruik genomen. Dat gebeurt nadat de eerste locatie in Goutum al enige tijd vol zit.

Goutum startte met 30 fietskluizen. Dat aantal werd eind 2014 uitgebreid met nog eens 20 kluizen. Werknemers van de circa vijftig werkgevers die aangesloten zijn bij Leeuwarden Vrij-Baan kunnen gratis hun auto parkeren en kosteloos een toegangspas