11StedenFiets5daagse gaat van start

Maandag 28 juli gaat de tweede Elfstedenfietsvijfdaagse van start. Om 9.30 wordt het startschot gegeven vanaf het WTC hotel in Leeuwarden voor Etappe 1. De start finish locaties zijn paviljoen de Leyen, Watersportcamping Heeg, camping 't Seleantsje Molkwerum, camping de Zeehoeve Harlingen en de eindfinish op vrijdag 1 augustus bij Café restaurant de Walrus in Leeuwarden.

Voor deze editie is zelfs een apart routeboekje samengesteld met informatie over bezienswaardigheden langs de route.

De elfstedenfietsvijfdaagse wordt georganiseerd door Friesland Beweegt i.s.m. de Fietsersbond Fryslân.
Hoewel we natuurlijk ook gewoon alle Friese 11-Steden aandoen, zal de route verre van traditioneel zijn.

Toch fietstunnels op het Europaplein


Jarenlang lobbywerk is nu eindelijk toch beloond. Er komen toch fietstunnels op het Europaplein. 2 Fietsvriendelijke raadsleden van Groen Links en de overtuigingskracht van Klaas Zwart binnen de eigen PvdA fractie gaven uiteindelijk de doorslag. De nieuwe landelijke "fietsvriendelijke" koers van D'66 was helaas nog niet merkbaar.

Lobbyen voor een fietsveiliger Europaplein

De besluitvorming voor de herinrichting heeft in totaal ongeveer 3,5 jaar in beslag genomen. Dat vereist voor een belangenorganisatie een lange adem. Alle lobby-middelen zijn hiervoor dan ook wel ingezet. Praten met verkeersambtenaren, raadsleden en - fracties, persberichten, wijkverenigingen, aanwezig zijn op informatiebijeenkomsten, mobiliseren betrokkenen uit de omliggende wijken, ingezonden stukjes in de krant en natuurlijk ook vele mailtjes en social media zoals Twitter. Het is niet voor niets geweest.

(ingezonden in LC dd. 30/6/2014)
Het Europaplein, een barrière voor fietsers


720 miljoen heeft de overheid ervoor uitgetrokken om de auto-bereikbaarheid van Leeuwarden  te verbeteren via het programma Leeuwarden-Vrijbaan. Daar zijn tot nu toe door de lokale politiek weinig kanttekeningen bij geplaatst.

Barrière voor fietsers dreigt in Hurdegaryp

Wordt de nieuwe rondweg om Hurdegaryp een fiets-onveilige barrière voor fietsers? Behalve een onderdoorgang onder het spoor, moeten fietsers de nieuwe Rondweg mogelijk via een stoplicht overgang kruisen. De Fietsersbond pleit samen met dorpsbelangen  Hurdegaryp voor het ongelijkvloers kruisen van de nieuwe rondweg. Een alternatieve oplossing wordt nu gezocht door een nieuwe fietspad aan te leggen langs het water aan de westkant van Hurdegaryp, wat de Ryptsjerker Feart verbindt met de waterplas ten Westen van Hurdegaryp. Hier kan het fietspad makkelijker onder de nieuwe rondweg worden aangelegd.

Gemeenten nu echt aan de slag met de fietsverkeersveiligheid

Stijgend aantal ernstig fietsgewonden
Verschillende gemeenten in Fryslân maken nu toch echt werk van de fietsverkeersveiligheid. Minister Schulz van I&M heeft de gemeenten opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen. Mede op basis van een inventarisatie van fietsknelpunten in Fryslân door de Fietsersbond stellen een aantal gemeenten nu een dergelijk plan op. Zo hebben Achtkarspelen en de Friese Meren alle geïnventariseerde knelpunten benoemd en geprioriteerd. Beperkt budget blijkt nog wel een knelpunt. Vaak wordt de oplossing gezocht in pragmatische oplossingen, zoals bijv. de zichtbaarheid verbeteren van obstakels. Dit kan in

Fietsvrouwen Fryslân van start


Steeds meer vrouwen ontdekken de racefiets. Maar fietsen vaak alleen, omdat heren fietsgroepen vaak te ver of te hard gaan. Fietsvrouwen Friesland organiseert één keer per week een fietstocht van 40 tot 70 kilometer. Tempo: rond de 25 km/u.
Dag: iedere zondag, 10 uur, vanuit Leeuwarden. Mét helm en koffiepauze.