Gemeenten moeten van de Minister meer doen aan fietsveiligheid


Beleidsimpuls
Vanwege het toenemend aantal gewonden en doden in het verkeer, heeft het ministerie van IenM in 2013 de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld, met focus op (oudere) fietsers, jonge bestuurders en gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen.

Mede op basis van de inventarisatie naar fietsknelpunten uitgevoerd door vrijwilligers van de Fietsersbond in Fryslân, kan door de gemeenten een plan van aanpak worden gemaakt. Hiertoe is een landelijk modelaanpak veilig fietsen ontwikkeld.


Fietsen voor Serious Request

Eind december stond Leeuwarden en eigenlijk heel Fryslân op zijn kop door de komst van Serious Request. Veel geld is er binnen gehaald door heel veel initiatieven en activiteiten. Ook fietsen was een populaire activiteit. Zo zijn o.a. een winter-elfstedenfietstocht, een fietstocht van Den Haag naar Leeuwarden en niet te vergeten de eerste 11dorpenfietstocht voor lagere scholen in Leeuwarden georganiseerd.Vrijwilligers brengen duizenden fietsknelpunten in kaart

Het afgelopen jaar hebben vele vrijwilligers zich ingezet om de fietsknelpunten in de provincie Fyslân in kaart te brengen. Hiertoe werden ze uitgerust met GPS camera's. Dit heeft geleid tot een paar duizend foto's van knelpunten.

De aanleiding van dit onderzoek is het inzicht dat het aantal eenzijdige ongevallen voor fietsers de laatste tijd toeneemt. Eenzijdig houdt in dat er niemand anders bij betrokken is. Slecht wegdek, stoepranden, paaltjes, boomwortels, versmallingen in fietspaden en hekjes zijn een aantal belangrijke oorzaken hiervan.

Fietsverlichting op VO scholen redelijk in orde

De laatste weken van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar is de fietsverlichtingscampagne "IkWilJeZien" op diverse scholen in het voortgezet onderwijs geweest.

's Morgens in het donker was goed te zien, wie zonder fietsverlichting fietste. Zij kregen dan snel een lichtje gemonteerd. Iedereen kreeg een hip "IkWilJeZien" armbandje uitgedeeld. Ongeveer 1 op de 10 scholieren fietste zonder werkende fietsverlichting.

Een lichtje of een boete

In Sneek en Surhuisterveen is samen met de politie een verlichtingsactie "IkWilJeZien" georganiseerd. De politie is in beide plaatsen met veel manschappen, waaronder ook een bikerteam, uitgerukt om de controleren op fietsverlichting. Wanneer het licht niet in orde was, kon een ieder de boete ontlopen door tegen kostprijs bij een stand van de Fietsersbond licht te laten monteren.

In Sneek was het erg druk met liefst 113 fietsers zonder licht. In Surhuisterveen was het juist erg rustig met nog geen 10 fietsers. Dat

Plysje siket stellen fytsen

De plysje hat by in kontrôle yn Ljouwert fjirtjin stellen fytsen fûn. De kontrôles fûnen plak op trije skoalle en op it NS-stasjon. It gie mei help fan in framenûmerlêzer. Dy stiet yn ferbining mei de Dienst Wegverkeer en dy wit hokker fytsen as stellen registrearre stean. It is dêrby wichtich dat de eigener fan de stellen fyts oanjefte dien hat.

De stellen fytsen binne yn beslach naam. Se wurde werombrocht as de eigener te achterheljen is.

De learlingen mei fytsen dy't net harren eigendom binne, moatte harren ynkoarten melde op it plysjeburo.
(bron: Omrop Fryslân)

VVD Smallingerland wil fietssnelweg Drachten Leeuwarden

De Fietsersbond heeft de ‘Toekomstagenda Snelfietsroutes' gepresenteerd aan minister Melanie Schultz, met daarin het plan voor 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes. Ook Friesland pikt een graantje mee.

De Fietsersbond zet in op verbetering van de routes van Stiens naar Leeuwarden, van Akkrum en Grou naar Leeuwarden en van Woudsend naar Sneek. Als het traject tussen Grou en Leeuwarden wordt aangepakt, dan levert dat ook winst op voor de Leeuwarder Zuidlanden.

De genoemde routes zitten nog in het fase van voorzonderzoek. De ambities van de verschillende gemeenten mbt fietssnelwegen en het co-financieren spelen een grote rol bij de uiteindelijk keuze voor fietssnelwegen.

VVD Smallingerland wil fietssnelwegen 
In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Smallingerland opgenomen om een fietssnelweg tussen Drachten en Leeuwarden te realiseren. Daarnaast wil het door fietssnelwegen verbonden worden aan Groningen door aan te sluiten op de plannen voor een fietssnelweg tussen Leek en Groningen.