Nuon geld inzetten voor fietsverkeersveiligheid

VVN en de Fietsersbond hebben op donderdag 27 juni om 09.00 het plan “Fyts Feilich Foarùt”  gepresenteerd en aangeboden aan de gedeputeerde Sietske Poepjes en een vertegenwoordiging van de Statenleden. In het plan wordt een claim gelegd op 30 miljoen van de NUON gelden. Fietsersbond en VVN stellen voor om deze gelden te investeren in de teruglopende fietsverkeersveiligheid in Fryslân.

Het plan bevat een groot aantal concrete maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsers ten goede komen. Hoofdlijnen zijn investeren in  aanleg en onderhoud van fietsinfrastructuur, fietsstimulering, verkeerseducatie en voorlichting.
Aanleiding voor dit plan is een uitgebreide inventarisatie van fietsknelpunten in de provincie door actieve vrijwilligers van de Fietsersbond.  Veel van de voorgestelde maatregelen leveren tevens een duurzame bijdrage aan de groei van de Friese economie.

Weststellingwerf kandidaat fietsgemeente

Weststellingwerf moet zich kandidaat stellen voor de titel ‘Fietsgemeente van het jaar 2015'.

GroenLinks opperde dat tijdens de algemene beschouwingen. Volgens de partij vormen de fietstoeristen een belangrijke bron van inkomsten.

De GroenLinksers zijn blij met het initiatief van de Fietsersbond om een route voor elektrische fietsen door de gemeente te maken met oplaadpunten. (bron: LC)