Fiets en fotografeer de fietsknelpunten in je eigen omgeving!


Help mee met het verminderen van ongevallen

De komende maanden worden de fietsknelpunten in de provincie Fryslân in kaart gebracht.
Alle fietspaaltjes, hobbels en bobbels, varkensruggetjes en andere fiets-onvriendelijke of onveilige obstakels worden gefotografeerd en per gemeente op een digitale kaart gezet.
Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân! Meld je aan.
De inwoners zijn bekend in hun eigen omgeving en weten vaak heel goed te obstakels te vinden.