Rare Frats: Brug weg


Scholieren, forensen, toeristen en gemeenteambtenaren moeten in Grou anderhalve kilometer omrijden over een gevaarlijk bedrijventerrein omdat een fietsbrug is weggehaald.

Begin april liet de gemeente Boarnsterhim het beweegbare brugdeel van de fietsbrug over Rjochte Grou weg takelen door een kraan. Er was acuut gevaar. ‘Na intern overleg hebben wij geconstateerd dat de veiligheidsrisico’s zeer hoog zijn bij het bedienen van de brug’, aldus het persbericht. Het brugdek had in de open stand naar beneden kunnen vallen.
Inmiddels is het half juli en de brug is nog altijd niet gerepareerd, ondanks krantenberichten, brieven en mails van bewoners en ondernemers. ‘Al sinds mensenheugenis is de brug een belangrijke verbinding tussen Leeuwarden, Warten en Grou. (…)

Dantumadiel durft 30 km in dorpskom Damwâld niet aan


Ook na de komst van de centrale as zal de gemeente Dantumadiel geen snelheidsregiem van 30 km per uur hanteren in het dorp Damwâld. Naar de mening van de Fietsersbond moet het 50 km met vrijliggende fietspaden worden of 30 km gemengd. De vrijliggende fietspaden verdwijnen wel, maar de maximum snelheid wordt niet aangepast. Men vertrouwt erop, dat door herinrichting volgens de filosofie van Shared Space (hier Dielde Romte genoemd), de snelheid lager zal liggen dan 50 km. Dit bleek uit de nota van inlichtingen op het VSP (verkeersstructuurplan) van de gemeente Dantumadiel op o.a. schriftelijke vragen van de FB Fryslân. Hieronder de reactie van de gemeente op de inspraakreacties van de FB. De volledige nota van inlichtingen en het VSP staat hier op de site van Dantumadiel.

Trendy naar de BSO


SKL Kinderopvang Leeuwarden zet sinds dit schooljaar twee Stints in om kinderen uit school naar de BSO te brengen. De Stint is een elektrische bolderkar met plek voor 10 kinderen vanaf 4 jaar. Deze bolderkar haalt de kinderen bij school op om ze daarna naar de buitenschoolse kinderopvang te brengen. Met een snelheid van ongeveer 15 kilometer per uur is de Stint geen snelheidsduivel, maar wel een veilig, efficiënt en groen vervoersmiddel om van A naar B te komen. De SKL wil hiermee ook besparen op de vervoerskosten. Voorheen werden de kinder met de auto opgehaald. Dat er zelfs 10 kinderen in passen, laat een foto uit het Friesch Dagblad zien.

CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen


Leuk dat het CDA voor haar verkiezingscampagne twee weken op een tandem door Fryslân fietst, met daarop de nummer 3 van de lijst Sander de Rouwe uit Bolsward en nummer  21 Harry van der Molen uit Leeuwarden. Welke partij heeft het woord duurzaamheid niet voor in de mond en waarmee kan je dat beter afficheren dan met een fiets? Om dat nog duidelijker te maken gebruiken ze voor hun tijdelijke twitteraccount zelfs een pleonasme @grienefyts. De Fietsersbond is  vooral geïnteresseerd in het fietsbeleid van de diverse politieke partijen. Daarvoor hebben we landelijk de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd. En natuurlijk wil elke partij het fietsen in het kader van duurzaamheid stimuleren. Een vertaling naar een budget of concrete maatregelen blijft helaas vaak achterwege. Evenals een visie op duurzame mobiliteit die verder gaat dan de elektrische auto.

CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen
Het verkiezingsprogramma van het CDA is op het gebied van fietsbeleid  wel heel summier. Maar een heel belangrijk verkeersveiligheidsonderwerp voor onze provincie laten onze Friese kandidaten ook nu weer liggen.

Enquête dienstverlening Fietsersbond

De Fietsersbond wil zijn dienstverlening aan fietsers verbeteren. Daarom vragen wij fietsers geregeld naar hun mening over onze service en belangenbehartiging.
Wij willen je vragen onze enquête in te vullen, ook als u niet bekend bent met de Fietsersbond. De enquête zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. https://www.research.net/s/F6WBHCJ