Inwoner Littenseradiel kiest vaak voor auto


In Littenseradiel wordt bij verplaatsingen tot 7,5 kilometer in 33% van de gevallen gekozen voor de
fiets. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde van 34%. Vergeleken met de landelijke
vervoerwijzekeuze wordt er wel opvallend vaker gekozen voor de auto en is de keuze voor het
openbaar vrijwel afwezig. Beide verschillen zijn te verklaren

Veilig door de buurt: kom in actie!


logo-Velig-door-de-buurt-FC.jpgUw buurt verkeersveilig, met een gerust hart de kinderen buiten laten spelen; wie wil dat niet? Door vanachter uw raam bang en boos naar hardrijders te kijken, komt u er niet. Wél als u samen met uw buurtbewoners de schouders eronder zet. Want dan helpt het project ‘Veilig door de buurt’ u daar graag bij. Het kan heel gemakkelijk. Hoe? Kijk op www.veiligdoordebuurt.nl.

Actie voor vrijliggend fietspad Berltsum - Ried

De werkgroep fietspad Berltsum - Ried houdt zaterdag 28 april een actie voor een vrijliggend fietspad. De werkgroep vertegenwoordigt inwoners van Berltsum, Kleaster Anjum en Ried. De Fietsersbond Fryslân ondersteunt deze actie en zal o.a. met een stand en actieve leden aanwezig zijn.  Het doel van de werkgroep is de realisering van een verhard fietspad Berltsum-Ried. Dit is dringend omdat de veiligheid van de fietser op dit traject dagelijks ernstig in het geding is. De totale lengte van het fietspad door Kleaster Anjum en de Kleasterdyk bedraagt 3,4 kilometer.

Campagnestart Veilig door de buurt


'Veilig door de buurt' is de nieuwe campagne van het ROF. Doel is om het aantal ernstig gewonden in de bebouwde kom te verminderen door bestuurders bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Gedeputeerde Poepjes was bij de start in Drachten. Daar wordt bijvoorbeeld in de wijk Himsterhout vaker sneller dan de toegestane 30 kilometer gereden. De campagne is in Drachten, Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. De Fietsersbond zal op 25 april in Heerenveen de wijken informeren over haar activiteiten.

Advies over elektrische fiets op de Raai


Advies over elektrische fiets op de RaaiVrijdag 30 maart hebben 55 tweedejaars leerlingen van het technasium (in acht groepen) hun adviesrapport gepresenteerd aan hun opdrachtgever, Kees Mourits van de Fietsersbond, en andere belangstellenden.


Verkeersongelukken

De aanleiding van het onderzoek is de toename van het aantal verkeersongelukken door de komst van de elektrische fiets. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om zich te verdiepen in de elektrische fiets, de oorzaken en oplossingen voor deze constatering.

CSG Liudger komt met adviesrapport Elektrisch fietsen


Bredere fietspaden en felle kleuren voor e-fiets (bron Friesch Dagblad)
Drachten | Bredere fietspaden met inhaalstroken voor elektrische fietsen, een jaarlijkse gehoortest voor oudere fietsers en e-bikes in felle kleuren. Het is een greep uit de aanbevelingen van de 55 technasiumleerlingen van het csg Liudger in Drachten die in acht groepjes onderzoek deden naar het effect van de elektrische fiets in het verkeer. Zij deden dat in opdracht van de Fietsersbond, de belangenvereniging voor fietsers. Die nam het rapport gisteren in ontvangst.

Wethouder Boerema van Kollumerland wil onderzoek naar fietspaaltjes

De presentatie van de resultaten van de Maatschappelijke Stage van groep 2 van het Piter Jelles Impulse in Kollum was aanleiding voor Wethouder Boerema om de nut en noodzaak van de vele fietspaaltjes in de gemeente nog eens te onderzoeken. De scholieren hebben de fietspaaltjes geïnventariseerd. Ook hebben zij hun schoolfietsroutes in kaart gebracht en een aantal knelpunten geinventariseerd. Voor de campagne Vriendelijk Verkeer zijn een aantal filmpjes gemaakt over ergernissen en hoe je die met gedrag en communicatie op zou kunnen lossen.

Zie ook berichtgeving van 112kollum: http://www.112kollum.nl/3947-wethouder-boerema-woont-presentatie-over-veilige-fietsroutes-bij.html