Fietsles op basisscholen
Ook dit jaar geeft de afdeling Fryslân van de Fietsersbond fietslessen aan kinderen van de basisschool.

Doel fietsles
Aandacht voor het verkeer, de verkeerssituatie rondom de school, fietsvaardigheden en fietsen naar school en huis (gevaarlijke punten op de school-huis-route). In overleg met de school kan het programma op maat en naar wens worden samengesteld.

Programma fietsles

Ergerlijke verkeerslichten

Zinloos, Onrechtvaardig en Extreem lang Rood
Staat u wel eens zinloos wortel te schieten voor een verkeerslicht?, vroegen we de lezers van de Vogelvrije Fietser. Hebben we ze ook in Fryslân?


Fietsreparatie cursus

Fiets laten repareren of wat hulp erbij krijgen

Ons actief lid Wouter Schothorst uit Joure wil zijn technische kennis van de fiets graag delen. Daarom wil hij wel een cursus fietsreparatie geven. Dat kan bij hem in de schuur.

Vrijwilligers gezocht voor de digitale fietsrouteplanner Fryslân

De fietsrouteplanner
De Fietsersbond ontwikkelt, in samenwerking met de diverse provincies, een digitale fietsrouteplanner. Met deze Fietsrouteplanner die te vinden is op www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner, kunnen fietsers een route op maat plannen over de wegen en fietspaden in Fryslân. Ze kunnen niet alleen een begin- en eindpunt van een route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals kortste, best geasfalteerde of meest groene route.

Fietsersvoorrang op alle rotondes in Leeuwarden

Ongevallen cijfers vergeleken naar type kruispunt in Leeuwarden
De Fietsersbond wil dat de huidige voorrangsregeling voor fietsers gaat gelden voor alle rotondes binnen de bebouwde kom van Leeuwarden. Juist eenduidigheid in inrichting is een belangrijke peiler geweest voor Duurzaam Veilig en de CROW richtlijnen 126 en 126a: eenheid in rotondes. In Leeuwarden is nu sprake van een dubbel regiem. Wel en niet voorrang. De Fietsersbond is van mening dat de verkeersveiligheid van het gebruik van rotondes dan nog verder zou verbeteren.

Gezocht Fietsdocenten